Blog

Oddych a rast

04.12.2023
Jednoduché pravdy nachádzajúce sa v základe nami používaných pojmov nás usvedčujú. Objavujeme v nich životné návody, ktoré často pre rôzne prípony a predpony nevidíme.
Uverejnené: Futbalový tréning 2023/4

Úzkosť, v živote a športe

18.09.2023
V športe sa stretávajú dve základné skupiny úzkosti, a to úzkosti trénera a úzkosti športovca. Ak chce tréner regulovať úzkosť športovca, potrebuje mať regulovanú vlastnú úzkosť.
Uverejnené: Futbalový tréning 2023/3

Párová terapia, nedotknuteľná blízkosť

09.06.2023
Keď som bol na škole, o blízkosti som uvažoval v osobno-vzťahovej rovine, a jej dôležitosť v práci psychológa som nevnímal. O potrebe blízkosti v práci psychoterapeuta som neuvažoval, nakoľko som netušil, že psychoterapia ako špecifická činnosť, s psychológiou súvisiaca len okrajovo, existuje.

Tréner a rodič

09.06.2023
Tréner je odborník, ktorý pracuje s dieťaťom, a preto potrebuje mať seriózny vzťah aj s jeho rodičom. Vzťah trénera s rodičom vytvára priestor nato, aby tréner nadviazal správny vzťah s dieťaťom a mohol s ním tréningovo pracovať.
Uverejnené: Futbalový tréning 2023/2

Cesta detskej výkonnosti

13.03.2023
Do mojej praxe prichádza mladá žena. Počas niekoľkých sedení rozprávame o rôznych témach. Mám stále pocit, akoby tam nebola, akoby sme sa nestretávali v podstate jej prežívania a témy, ktorá ju prenasleduje.
Uverejnené: Futbalový tréning 2023/1

Trénerstvo, návrat k podstate

19.08.2022
Text sa zaoberá výhradne psychickými aspektami trénerstva, tréningového procesu a zrenia osobnosti športovca. Nemá ambíciu zasahovať do rozmerov fyzického tréningu alebo nácviku techník konkrétneho športu. Uverejnené: Futbalový tréning 2022/4