Rodinné poradentstvo

Ponúkam poradenské konzultácie v rodinnej problematike. Uvádzam vybrané témy:

  •  vzťah rodičov a detí,
  •  zdravý partnerský vzťah a jeho vplyv na vývin detí,
  •  výchova vs. voľný priebeh
  •  dôležitosť neštruktúrovaného voľného času
  •  mužský a ženský vzor pre deti
  •  úzkostná výchova
  •  vzťah ku škole
  •  hranice
  •  mnohé iné rodinne témy.