Syndróm vyhorenia

Vyhorenie je dnes častý fenomén vyskytujúci sa naprieč celým spektrom životných a pracovných rolí. Jeho základ je v priorizovaní určitých životných oblastí (napríklad pracovných) na úkor iných oblastí. S vyhorením sa môžeme stretnúť pri osobách nadmerne zameraných na prácu, osobách s obmedzeným oddychom, stereotypnou prácou, či pri osobách s inými neprávnymi pracovno- životnými návykmi.  Problémom nikdy nie je samotná práca. Problémom pri syndróme vyhorenia je vzťah k práci a vzťah k iným nenahraditeľným oblastiam v živote človeka. Miera energie, akú človek vloží do pracovného procesu, súvisí s mierou, ktorou sa človek vloží do oddychu, do vzťahov, do rodiny a do ďalších mimopracovným životných oblastí.  Človek to robí dobrovoľne, niekedy vedome, vo väčšej miere však nevedome. Poskytujem stretnutia, kde spolu s pracovníkom, ktorý sa cíti vyhorený, nahliadneme na príčiny jeho stavu a pokúsime sa nájsť cestu k uspokojivému osobnému aj pracovnému životu.