Výkonnostný - súťažný šport

Vychádzam z presvedčenia, že víťazstvo prebieha na hlbokej osobnostnej úrovni, nie je výsledkom povrchných nácvikových  metód.  Víťazstvo je potreba, ktorá sa v športovcovi nachádza, alebo nenachádza.  Objavenie tejto potreby je kľúčové pre následný výkon. Následná cesta ako víťazstvo dosiahnuť je cestou jemného hľadania tréningových a psychosociálnych potrieb. Pracujem s prežívaním športovca, s jeho sebaobrazom, so subjektívnym potenciálom pre výkon. Stretnutie medzi športovcom a psychológom je jedinečné. Športovci sa pohybujú vo výkonnostnom  prostredí, stretnutia so psychológom sú priestor, kde športovec zvnútorňuje tréningové schopnosti, prípadne hľadá ďalšie smerovanie svojho zrenia. Na spoločných stretnutiach hľadáme stabilitu pri zachovaní a zvyšovaní výkonu. Pracujeme  so situačným stresom, výkonom pod tlakom, mobilizáciou v únave a rôznymi ďalšími fenoménmi, s ktorými sa športovec na svojej ceste za víťazstvom stretáva. Zameriavame sa na rozvoj sebadôvery a aplikovanie natrénovanej prípravy v prostredí súťaže. Súťaž na emočnej úrovni začína oveľa skôr ako sa športovec postaví na štart.  Prebieha v predstavách, v kontakte so súpermi,  v pohľadoch a gestách, ... Všeobecne  prebieha na prenosovej a proti-prenosovej úrovni pred a počas súťaže. Posilňujeme psychosociálne obrany potrebné na zdravé prekonanie prenosových a proti-prenosových prekážok obmedzujúcich výkon v súťažný deň.

Ponúkam

  • práca s individuálnym športovcom
  • práca so športovým tímom
  • práca v teréne v deň súťaže
  • sprevádzanie trénera
  • konzultácie pre rodičov