Gestalt psychoterapia

Je jedným z popredných smerov súčasnej dynamickej psychoterapie. Svojimi koreňmi vyrastá zo psychoanalýzy prvej polovice 20. storočia. Gestalt terapeut nehľadá príčiny, nehodnotí a neinterpretuje realitu klienta. Kladie dôraz na prežívanie v prítomnej chvíli. Pozorne načúva vlastným pocitom a svoje prežívanie prináša do vzťahu s klientom.  Rešpektuje fenomenológiu jednotlivca a na jej pôde ponúka  stretnutie. Klient v blízkom dialogickom vzťahu s terapeutom nahliada na realitu svojho bytia, uvedomuje si svoje skutočné potreby, túžby, možnosti rozvoja, či zmeny. Gestalt psychoterapia otvára dvere rastu, ktorý je každému človeku vlastný. Pomáha odstraňovať nánosy a odkrýva čistú podstatu prežívania vlastnej existencie v individuálnom a sociálnom kontexte. Verí v slobodu jednotlivca a v jeho schopnosť ŽIŤ.