Cenník

Individuálna psychoterapia 50 Eur
Párová psychoterapia 75 Eur
Psychodiagnostické vyšetrenie 1h/ 60 Eur
Poradenská konzultácia 50 Eur / 75 Eur
Športová psychológia individuálne dohodou
Pracovná psychológia individuálne dohodou
Prvé stretnutie 50 Eur / 75 Eur