Cenník

Individuálna psychoterapia 40 Eur
Párová psychoterapia 60 Eur
Detská psychoterapia 40 Eur
Psychodiagnostické vyšetrenie 1h/ 60 Eur
Poradenská konzultácia 40 Eur
Športová psychológia individuálne dohodou
Pracovná psychológia individuálne dohodou