Diagnostika pracovníkov a pracovného tímu

Priebežná diagnostika konkrétnych pracovníkov už začlenených v pracovnom procese alebo diagnostika pracovnej atmosféry v tíme sú dôležité z hľadiska orientácie sa manažmentu  v  aktuálnej situácii vo firme.  Manažment tak môže reagovať na zistené poznatky a predísť problémom vychádzajúcich zo zanedbania včasnej intervencie, a tak zabezpečiť zdravé fungovanie a rast firmy. Diagnostika sa zameriava na potreby a prežívanie zamestnancov, vzťahy medzi nimi,  ich očakávania, či motiváciu pracovať. Zmapovanie aktuálneho stavu prežívania zamestnancov  vo firme je vhodné robiť pravidelne  v zvolených intervaloch alebo  v situáciách, kedy firma prechádza zložitým obdobím vyžadujúcim rozhodnutia. Zameriavam sa na užšie pracovné tímy, pracujem osobným zážitkovým spôsobom. Plošné dotazníkové  testovanie veľkého počtu zamestnancov nerealizujem.