O mne

Mgr. Peter Hvorka

Som psychoterapeut a klinický psychológ. S manželkou a deťmi bývam na Liptove, pracovne pôsobím v Liptovskom Mikuláši. Špecializujem sa  na individuálnu  a párovú psychoterapiu, klinickú psychológiu, športovú psychológiu a pracovnú psychológiu.

2003 - 2008 FFPU v Prešove, odbor psychológia
2001 - 2006 FFPU v Prešove, odbor andragogika
2009 - 2017 Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii. Dialóg - Inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii
2013 - 2019 Špecializačné štúdium v klinickej psychológii. SZU Bratislava, ukončené atestačnou skúškou.
2014 - trvá Výcviky v detskej a adolescentnej psychoterapii; MUDr. Peter Pothe - PORT centrum hlbinnej psychológie
2017 - 2018 Výcvikové stretnutia v párovej psychoanalytickej psychoterapii. IPPART Praha

Prax

2020- trvá  QUIES 7 s.r.o.,  Liptovský Mikuláš
2020- trvá PORT centrum hlbinnej psychológie,  Liptovský Mikuláš. (pozícia: psychoterapeut, spolumajiteľ)
2012 -2019 PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o. ,Liptovský Hrádok. (pozícia: psychoterapeut, spolumajiteľ)
12. 2008 - trvá Psychiatrické oddelenie a Denný psychiatrický stacionár LNsP MUDr.  I. Stodolu v LM (pozícia: klinický psychológ, psychoterapeut)
2015 - trvá Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra psychológie (pozícia: externý vyučujúci)
1. - 11. 2008 CPPaP Liptovský Mikuláš (pozícia: psychológ)
9. - 12. 2007 CPPaP Námestovo (pozícia: psychológ)

Iné

Člen Slovenskej asociácie športových psychológov