Psychodiagnostické vyšetrenie

Psychodiagnostické vyšetrenie môže byť zamerané na rôzne oblasti psychiky:

  •  úroveň intelektových schopností,
  •  stupeň organického poškodenia CNS,
  •  úroveň pamäťových schopností,
  •  úroveň pozornosti, koncentrácie, mieru výkonnosti,
  •  posúdenie afektivity ( miera depresivity,...)
  •  diagnostika osobnosti.

Jednotlivé oblasti sa často vyšetrujú spoločne, aby bol výsledný obraz komplexnejší. Komplexné vyšetrenie zahŕňa vždy diagnostiku osobnosti a intelektu. Ďalšie oblasti sa vyberajú podľa potreby. Pri vyšetreniach sú využívané štandardné psychodiagnostické metódy, ako sú projektívne testy, osobnostné dotazníky a výkonové testy. Výsledky testov sa interpretujú v kontexte anamnézy klienta. O psychodiagnostické vyšetrenie môže pacient požiadať sám, alebo mu môže byť doporučené iným odborníkom.  
Trvanie psychodiagnostického vyšetrenia je individuálne.  Výsledkom vyšetrenia je vypracovaná správa.

Psychodiagnostické vyšetrenie nemá terapeutické účinky. Jeho význam je čisto diagnostický.  Samotné odhalenie Vašej osobnosti zhrnuté v písomnej správe často nie je  potrebné a môže zbytočne skomplikovať Vašu ďalšiu psychoterapeutickú liečbu.  Odporúčam absolvovať prvé stretnutie, kde sa o Vašich potrebách porozprávame a rozhodneme sa, či absolvujete psychodiagnostické vyšetrenie, alebo vstúpite do psychoterapie.