Vyšetrenie profesionálnej orientácie

Vyšetrenie profesionálnej orientácie slúži k zorientovaniu sa vo svojom profesijnom smerovaní.  Je vhodné pre študentov, ktorí si vyberajú vysokú školu, ale aj žiakov smerujúcich na stredné školy.  Využiť ho môžu aj dospelé osoby začlenené v pracovnom procese, ktoré sa chcú viac spoznať a následne to využiť vo svojom ďalšom raste. Vyšetrenie poukáže na Vaše silné aj slabšie stránky. Poskytne  Vám  nahliadnutie na schopnosti, ktoré potrebujete rozvinúť a posilní  sebavedomie v schopnostiach, v ktorých ste   silný/á.  Výhodou vyšetrenia je, že Vám ukáže schopnosti, ktoré  nemusíte mať  zvedomené a nepoznáte ich. Rozvíjať nesprávnu životnú oblasť a zanedbávať oblasť, v ktorej disponujete výraznejšími schopnosťami,  je cestou po slepej uličke, na konci ktorej bude treba zákonite zastať a otočiť sa.  Vďaka vyšetreniu profesionálnej orientácie  do slepej uličky vstúpiť nemusíte, alebo sa v nej môžete otočiť skôr.  
Trvanie vyšetrenia profesionálnej orientácie je individuálne. Výsledkom vyšetrenia je vypracovaná správa.