Párová psychoterapia

Forma terapie zameraná na rozprúdenie zablokovanej emocionality medzi partnermi a riešenie z toho vyplývajúcej vzťahovej nepohody. Partneri si v prítomnosti terapeuta uvedomujú a skúmajú svoje pocity a hovoria o nich. Terapia vytvára bezpečný priestor, kde je možné byť spolu inak ako v bežnej situácii a  na prežívanie partnerského vzťahu nahliadnuť novým spôsobom. Terapeut neposkytuje rady, nedáva odporúčania. Jeho úlohou je vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom partneri môžu porozumieť svojim nevedomým spôsobom správania. Počas terapeutického procesu partneri vstupujú do vzťahu, ktorý je slobodnejší a úprimnejší. Dovoľujú si porozumieť sebe v prítomnosti svojho partnera a porozumieť svojmu partnerovi cez svoje prežívanie. Nachádzajú sebapodporu k pravdivému stretnutiu so svojím partnerom, ktorého absencia je najčastejšou príčinou partnerskej nepohody.  Terapeut podporuje emočnú interakciu partnerov a napomáha uvedomovaniu si skrytých motívov správania. Takéto uvedomovanie je často oslobodzujúce a dáva priestor pre zmenu nahliadania na seba a partnera a zmenu prežívania partnerského vzťahu.

Sedenie párovej terapie trvá 50 min.