Individuálne poradenstvo

Poradenstvo určené pre jednotlivcov. Je zamerané na pomoc pri riešení rôznorodej problematiky vychádzajúcej zo životných situácií, v ktorých sa klient nachádza.