Nastavenie správneho fungovania pracovného tímu

Skupinové sedenia zamerané na sebapoznanie, ujasnenie si pozícií, integritu neformálnych a formálnych rolí v tíme. Sedenia poskytujú priestor na sebavyjadrenie a stretnutie  členov tímu v inej ako bežnej pracovnej forme. Pomáhajú získať náhľad na seba, iných a posilňujú prirodzenú integritu osobnosti aj vzťahov medzi členmi tímu. Sedenia prebiehajú pravidelne niekoľko krát mesačne v dlhšom časovom období, čo je výhodou oproti bežným teambuildingovým programom.  Stretnutia rámcovo vychádzajú  z princípov skupinovej psychoterapie, ktoré sú aplikované na pracovné prostredie.