Párové poradenstvo

Poradenstvo pre páry nachádzajúce sa v zložitých situáciach, z ktorých potrebujú nájsť východisko. Poradenstvo ponúka možnosť uvedomiť si nové pohľady a riešenia, a tak prehĺbiť a skvalitniť vzájomný vzťahový život.