Výber pracovníkov

Špecializujem sa na užší výber zamestnancov na pozície vyžadujúce špecifické schopnosti a osobnostné črty. Pri výbere kandidátov, ktorí prešli širším výberom a spĺňajú základné formálne kritéria pre konkrétnu pracovnú pozíciu, využívam diagnostické metódy ako sú projekčné testy, osobnostné dotazníky a testy špecifických schopností a anamnestický rozhovor. Zameriavam sa hlavne na individuálnu a skupinovú zážitkovú diagnostiku, kde je možné odčítať a interpretovať  hlbšie osobnostné črty záujemcov o pracovnú pozíciu, ich schopnosť podávať požadovaný odborný výkon  a ich potenciál fungovať v pracovných vzťahoch.   Výsledkom procesu sú diagnostické posudky jednotlivých záujemcov o prácu, ich interpretácia zamestnávateľovi a poradenstvo v ďalšom postupe vo výberovom procese.