Adaptácia na rozvod

Rozvod a rozpad domovov je smutnou realitou dnešnej doby. Ak ste so svojím partnerom v zložitej vzťahovej situácii,  vstúpte do párovej terapie, nahliadajte na Váš vzťah, hľadajte ako ho zlepšovať a pokúste sa ho zachrániť. Keď sa však ocitnete v rozvodovej situácii, je dôležité, aby ste nespravili zásadné, často typické  chyby, ktoré budú mať po rozvode  vplyv na Váš ďalší život a hlavne na život Vašich detí.  Sprevádzanie rozvodom a konzultácie počas a po rozvode sú pre Vás nenahraditeľnou pomocou. Rozvod je proces, do ktorého prudkým spôsobom vstupujú impulzívne emócie, pomsta, vydieranie, či rôzne  manipulácie.  Pod vplyvom týchto faktorov manželia jednajú často nesprávne a dôsledky sú ťažko odstrániteľné. Do popredia vystupujú práva exmanželov na majetok, či potreba exmanželov ukradnúť si pre seba čo najviac moci pri rozhodovaní o deťoch. Aký to má vplyv na deti a ich vývin je často otázka, ktorú si pod vplyvom bojovných tendencií exmanželia nepoložia. Ak si ju náhodou položia, uvedomiť si  odpoveď na túto otázku je riskantné. Odpoveď býva nebezpečná, usvedčujúca a bolestivá.
Počas sprevádzania rozvodom Vám ponúkam si túto a podobné otázky položiť, počuť  odpovede v bezpečnom priestore a urobiť následné kroky, ktorými zmiernite dopady rozvodu na seba  a svoje deti.
Konzultácie trvajú 50 minút, ich počet  a frekvencia sa upravujú podľa aktuálnej situácie. Počas konzultácií sa zameriavame na preštrukturovanie manželského vzťahu na ex-manželský a  stabilizáciu rodičovského vzťahu, ktorý ostáva aj po rozvode a zvlášť naberá na dôležitosti. V stretnutiach si povieme o základných psychologických princípoch rozvodu a ich vplyvu na deti a exmanželov.  Budeme spolu hľadať, ako čo najlepšie  nastaviť Vaše ďalšie fungovanie.