Rekreačný šport

Psychologická práca pri rekreačných športovcoch je mierne odlišná ako pri výkonnostných -  súťažných športovcoch. Rekreačný šport v sebe vždy nesie aj výkonovú zložku. Snaha športovca sa neustále zlepšovať je prítomná vždy.  Špecifickosť rekreačného športu je  však v zameraní sa na zážitok. Rekreačný športovec hľadá okrem výkonu aj zážitok krásy, sebaprekonania, stretnutia sa s inými športovcami, či precitnutie v prírode. Zaujíma sa o rovnováhu svojho života, športom  môže vyvažovať iný sedaví, či  stresujúci pracovný život. Šport je pre neho dôležitý z psychohygienických  alebo spoločenských dôvodov. Spolupráca rekreačného športovca so športovým psychológom je zameraná na hľadanie životnej rovnováhy, schopnosť precítiť emočné zisky, ktoré šport v sebe nesie. Na stretnutiach hľadáme, čo je pre športovca potrebné, aby šport jeho život napĺňal a vyvažoval, nie obmedzoval. Správna miera dobre zvoleného športu v živote človeka je faktor významne vplývajúci na šťastný a úspešný život.  Ak máte potreby bližšie sa pozrieť na vyššie načrtnuté témy, alebo iné témy súvisiace s Vaším športom, rád sa s Vami stretnem.