Konflikty na pracovisku

V situáciách, kde sa konflikty na pracovisku nedarí vyriešiť prirodzeným samoregulačným spôsobom, poskytujem skupinové sedenia zamerané na upokojenie situácie a znovu nastavenie zdravého fungovania pracovného kolektívu.