Individuálna psychoterapia

Individuálna psychoterapia je forma liečby zameraná na objavovanie vlastných zdrojov a odstraňovanie prekážok, ktoré bránia jednotlivcovi plne rozvíjať svoj život. Do individuálnej psychoterapie môže vstúpiť každý, kto pociťuje životnú  nespokojnosť, negatívne emócie,  či konkrétne klinické problémy (úzkosť, strach, depresia,...).  Individuálna psychoterapia pomáha pri psychosomatických problémoch, kde nie je možné diagnostikovať fyziologickú  príčinu telesnej bolesti. Do individuálnej psychoterapie vstupujú ľudia, ktorí sa cítia zablokovaní, zacyklení, majú problémy v sociálnych vzťahoch, nevedia sa uplatniť  na pracovnom trhu, či nenachádzajú uspokojenie v práci. Vzťah terapeuta a klienta v individuálnej psychoterapii je vzťahom rešpektu, slobody a pravdy, ukotvený v odbornom rámci vyštudovaného terapeutického smeru konkrétneho terapeuta, v mojom prípade Gestalt psychoterapie. Podmienkou vstupu do psychoterapie je motivácia pracovať na sebe a byť otvorený pre zmenu, ktorá v psychoterapii prichádza. 

Terapeutické stretnutie trvá 50 min.