Psychoterapia detí

„Rodičia, Vaše deti potrebujú Vás, nie nás (psychoterapeutov). Skôr ako sa rozhodnete osloviť nás, pokúste sa počúvať svoje deti, mať pre nich čas, netlačiť ich do svojich predstáv. Nepristupujte k nim z titulu ich funkčnosti. Funkčnosť je prirodzený dôsledok blízkosti , nie je prvotným cieľom. Ak Vaše dieťa zlyháva vo svojej funkčnosti ( slabý prospech, poruchy pozornosti,  poruchy správania, narušené vzťahy,...), pravdepodobne potrebuje Vás.  Korigovaním svojho života, Vášho partnerského vzťahu, pomôžete svojmu dieťaťu.  Ak Vaša  sebareflexia nenastane, aj prípadná psychoterapia bude  účinná v menšej miere“.

Psychoterapia deti je najkomplexnejšia a najzložitejšia forma psychoterapie. Pri správnom prevedení je z celoživotného pohľadu na človeka najefektívnejšia. Správna psychoterapia dieťaťa predchádza budúcim problémom a ovplyvňuje jeho nasledujúci život  v celej jeho individuálnej a vzťahovej hĺbke.  Prvotný dojem jednoduchosti psychoterapie detí je klamlivý. Skĺznutie do rýchlych výchovných krokov formovania dieťaťa podľa predstáv terapeuta dieťa privádza do hlbšej desenzitizácie, narušenia kontaktu so sebou a z toho vyplývajúcich ďalších foriem správania, ktoré sú pre dieťa zbytočné a  škodlivé. Výber terapeuta je kľúčový. Dieťa vo svojej citlivosti a zraniteľnosti potrebuje nezraňujúcu blízkosť očistenú od predstáv o tom, ako by malo vyzerať, ako by sa malo cítiť a aké funkcie by malo plniť. Detský terapeut potrebuje nepodľahnúť pokušeniu moci nad dieťaťom. Terapeut je ten, ktorý vytvára prostredie, v ktorom si dieťa dovolí byť samé sebou, aj so svojím aktuálnym stavom na základe   ktorého do terapie prišlo a tak vytvorí základ pre následné správne zrenie a vývin dieťaťa.

Terapeutické sedenie trvá 50 min.